I

عبدالصمد ازهر

I

آنچه می کارید، همان می دروید

از گذشته باید آموخت

I

هنگامی که تصدی امور سفارت افغانستان در هاوانا را بر عهده داشتم (۱۹۸۳ – ۱۹۸۶)، سفیر مصر در آنجا را شخص سمپاتیک و خوش برخورد یافتم. رغم تیره گی روابط میان دولتین افغان و مصر، به علت کمک های آن کشور به مجاهدان افغان، بالخصوص تربیت نظامی و ارسال اسلحه ی سابقه ی زمان دوستی شان با اتحاد شوروی، توانسته بودم با وی روابط دوستانه تاسیس کنم.

در یک ملاقاتی که با وی داشتم، بعد از توضیح اوضاع کشور و پیچیده گی های جنگ اعلان ناشده ی جهانی علیه آن، موضع مصر در قبال افغانستان را غیر عادلانه و به ضرر مصر خواندم. از سوابق فعالیتهای اخوان المسلمین در مصر و پی آمدهای ناخوش مرتب بر آن، یادآور شده افزودم این در آغوش گیری افراطی های مذهبی برخوردار از پشتیبانی استخبارات دولت های غربی و این ایجاد مراکز تربیت نظامی برای اخوانیهای افغان، بدون شک به تقویت افراطی های مذهبی خود مصر کمک می رساند و دور نخواهد بود روزی که بازگشت موج این سونامی، کشور شما را به کامش فرو برد(۱)
سفیر، آدم منطقی بود و تشویش مرا موجه دانست. اما افزود که مصر مجبوریت هایی دارد که او را ناگزیر می سازد با سیاست غرب خود را همساز گرداند.

سالها گذشت تا به راستی آن سونامی موج نیرومندش را بر مصر فرود آورد. اخوانی ها چنان نیرو گرفته بودند که توانستند مسیر رستاخیز بهار عربی در سال ۲۰۱۱ع را به نفع خود بچرخانند و از طریق دموکراتیک در انتخابات عمومی برنده شوند. استخبارات غربی به تأسی از ستراتژی خاور میانه بزرگ در تبانی با اسراییل، برنامه داشت حکومت های سکیولار مستقل نافرمان مثل لیبیا، سوریه و امثال آن را ساقط کند ( دولت عراق را قبلاً متلاشی کرده بودند). از تجربه دریافته بودند که می توان از سلاح دین برای بی ثبات ساختن منطقه استفاده کرد. به همین دلیل در تونس زمام امور به دست مذهبی ها افتاد، که پسانتر در اثر درایت و بیداری مردم آگاه آن سرزمین، جلو زده شد و در مصر نیز راه برای پیشرفت اخوانی ها گشوده شد. رویکار آمدن مرسی را به امید به کارگیریش در جهت مطلوب، خیر مقدم گفتند. اما وقتی از او مایوس شدند بر داعش تمرکز کردند و حکومت مرسی را با یک کودتای نظامی برچیدند(۲)

به این گونه مصر عواقب عاقبت ناسنجی هایش را به تلخی چشید.

امریکا مجاهد، القاعده، طالب و داعش را پرورش داد، رغم آنکه از آنها هنوز هم استفاده ابزاری می کند، بلای جانش نیز شده اند.

پاکستان تنظیم های مجاهدان را بر پایه قومی تشکیل کرد، گزه کی آن به خودش رسید.

ایران تنظیم های قومی خودش را بر پایه مذهب در افغانستان، عراق، لبنان، یمن و کشورهای دیگر به منظور صدور انقلاب اسلامی ( توسعه طلبی و هژمونی گرایی) ایجاد کرد. بیداری ملت ها این موج نفوذی را همچون سونامی نیرومند به ایران نیز باز خواهد گرداند.

آنچه می کارند، همان می دروند.

۲۵ اگست ۲۰۱۹


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ۱) در یک مرحله، کوشش جهانی بر آن بود تا اسلحه ی با مارک فابریکه های شوروی را از اقصا نقاط جهان خریداری و به دسترس «مجاهدان» قرار دهند و ادعا کنند که اسلحه ی مذکور همانست که در جنگ رویاروی از نیروهای نظامی افغان به غنیمت گرفته شده است. در یک معامله کثیف، اسلحه سابقه مصر با پول موساد اسراییل خریداری و به همکاری سی آی ای به پاکستان سپرده می شد. کلاشنکوف های چینی نیز که با استفاده از تکنولوژی شوروی ساخته می شد، با پول سی آی ای خریداری و از طریق آی اس آی پاکستان به مجاهدان داده می شد.

ــ ویدیو / هیلاری کلنتون : داعش و القایده را ما به وجود آوردیم